Jambon roept tweedeverblijvers op hun verstand te gebruiken: "Ik kan niet naast iedereen een politieagent zetten"

door: BVDO
Afbeelding bron: Photonews
In ‘De Ochtend’ op Radio 1 verduidelijkt Vlaams minister-president Jan Jambon de nieuwe regels over de tweedeverblijvers. Volgens Jambon is het een logische zaak dat eigenaars van een tweede verblijf terug naar hun verblijf aan de kust of in de Ardennen kunnen gaan.

Jambon maakte duidelijk dat de beslissing eigenlijk al dinsdag gevallen was, maar dat er alleen nog goedkeuring moest zijn van de Veiligheidsraad en een publicatie in het Staatsblad. Dat kwam er pas woensdagavond. “Er zijn nu al een hele reeks verplaatsingen die toegelaten zijn, waardoor het begrip essentieel en niet-essentieel niet zo belangrijk meer is. Als dan ook de virologen zeggen dat ze geen probleem zien, dan moet je een besluit nemen", zegt Jambon.

Die beslissing wordt niet overal met warm applaus onthaald. De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé liet al weten dat de kust niet klaar is om al die mensen op te vangen. "De virologen zeggen dat het kan, de politieke leiders zeggen dat het kan. Dan moet je knopen doorhakken. Je vindt altijd wel iemand in het land die een ander licht op de zaak laat schijnen", gaat Jambon verder.

Voorts hamert Jambon erop dat de regels nog altijd overal gelden. "Iedereen draagt zijn of haar verantwoordelijkheid. Je kan ook niet controleren of de mensen thuis altijd met dezelfde vier mensen omgaan", zegt Jambon. “Je kan niet naast iedere bewoner een politieman of-vrouw zetten om te kijken of de regels worden nageleefd.”