Coronacommissie start onderzoek bij woonzorgcentra: “Daar vielen de meeste slachtoffers”

door: BVDO
Afbeelding bron: Photonews
De coronacommissie zal onder leiding van Björn Rzoska van Groen de aanpak van de pandemie onderzoeken. Hij wil van iedereen horen wat er beter moest.

“We beginnen met de woonzorgcentra. Wij zullen niet maanden vergaderen met de deuren toe om dan plots met een rapport af te komen,” zegt Rzoska. “Blijkt tijdens de coronacommissie dat er te vermijden fouten werden gemaakt, komt er wat mij betreft een onderzoekscommissie.”

Rzoska benadrukt: “Corona raakte ons allemaal. Het is dus logisch dat iedereen zal gehoord worden. Slachtoffers, familieleden en verpleegkundigen naast directies, artsen, ambtenaren en uiteraard ook Welzijnsminister Beke zullen de kans krijgen om hun kant van het verhaal te vertellen.”

Rzoska verzekert dat deze commissie grondig te werk zal gaan. “Werkten er diensten naast elkaar? Werden de risico’s onderschat? Was de informatie inaccuraat? Vandaag hebben we meer vragen dan antwoorden. Een crisis van deze omvang vraagt grondige bespiegelingen. Alleen zo kunnen we Vlaanderen wapenen tegen een mogelijke volgende pandemie. Net omdat er urgentie mee gemoeid is, beginnen we met de woonzorgcentra.”

“De commissie zal zich daarna ook buigen over de instellingen voor de bijzonder jeugdzorg, personen met een handicap en psychiatrie. Ook daar woog corona door. Verder leggen we de loep op de aanpak in het onderwijs, de gevolgen op armoede en voor ons energie-, milieu- en klimaatbeleid. Het virus zette steden ertoe aan om meer plek te geven aan fietsers en voetgangers. Hoe gaan we hiermee verder in de toekomst?”

De commissie zal samenwerken met de Vlaamse Ombudsdienst. Zij zal de getuigenissen bundelen van mensen die anoniem hun verhaal kwijt willen. “De Ombudsdienst zal de getuigen filmen die anoniem willen blijven. Die beelden worden getoond in de commissie. Zo geven we ook bewoners uit woonzorgcentra een stem. Ambtenaren die getuigen moeten geen schrik hebben voor hun job. Het klokkenluiderstatuut beschermt hen,” zegt Rzoska.