Theo Francken vindt dat koning Filip in actie moet schieten: "Hij moet dat doen"

door: STS
Afbeelding bron: Photonews
Theo Francken vindt dat de 'waarheidscommissie' over hetgeen onder het bewind van Leopold II gebeurde in Congo, een maat voor niets is. Hij denkt dat het aan koning Filip is om verontschuldigingen aan te bieden.

"Bepaalde aspecten van het verleden zijn absoluut fout, maar ik denk dat het aan het koningshuis is, en aan koning Filip als staatshoofd, om zich te verontschuldigen voor die praktijken van zijn achteroom. En niet aan het parlement", stelde Francken in een gesprek met VTM.

De burgemeester van Lubbeek staat ook niet te springen voor de 'waarheidscommissie' die zal opgericht worden. "Niet alleen omdat ik dat een akelig woord vind, maar omdat volgens mij al dat onderzoek al gebeurd is. Dat is allemaal al beschreven. We weten perfect wat er daar is misgelopen. Om dat allemaal te begraven in een commissie die maandenlang in het parlement zal palaveren over dingen die we al weten, daar gaat het niet over."

"Wat er moet gebeuren, is een politieke handeling, en dat moet u aan de koning vragen, niet aan mij", besloot Francken.