Uitblijven van regering is dramatisch: "Hoe langer we wachten, hoe zwaarder de inspanning wordt"

door: MRO
Afbeelding bron: Voka
De minderheidsregering Wilmès heeft de coronacrisis vrij goed aangepakt. Maar nu is het dringend tijd voor een volwaardige regering want er ligt dringend belangrijk werk op de plank met betrekking tot onze economie. "Hoe langer we wachten, hoe zwaarder de inspanning wordt", klinkt het bij Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Voka.

“De nodige maatregelen werden genomen om de crisis op korte termijn op te vangen, waaronder de tijdelijke werkloosheid. Dat is vrij goed gelukt. Als de crisis acuut is, slagen we er wel in om dingen te doen."

“Om de problemen op langere termijn, de hervorming van het pensioenstelsel en het structureel herstel van onze economie aan te pakken, heb je wel een regering nodig. Zolang we geen volwaardige regering hebben, zetten we geen stappen in de echt grote uitdagingen", zegt Bart Van Craeynest aan Redactie24.

“We verliezen tijd en daardoor zal het moeilijker zijn om de boel op gang te krijgen want alle problemen worden er niet lichter op. Hoe langer we wachten, hoe zwaarder de inspanning wordt. In die zin is het dramatisch dat men er niet in slaagt een regering te vormen.”

Nieuwe lockdown vermijden

“Het beste wat men nu voor onze economie kan doen op korte termijn, is vermijden dat we een tweede lockdown moeten doorstaan want dat zou echt extreem schadelijk zijn. Men zou nu heel hard moeten werken om de testing en tracing op punt te zetten.”