Er wordt amper gecontroleerd of huurders van sociale woning eigendom in buitenland hebben

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Vlaams Parlementslid Guy D’haeseleer (Vlaams Belang) heeft vastgesteld dat controle op fraude met buitenlandse eigendommen bij sociale huurders van vreemde herkomst nog altijd nagenoeg onbestaande is. Slechts 64 dossiers blijken onderworpen geweest te zijn aan een (voor)onderzoek. Dat blijkt na een schriftelijke vraag aan de Vlaamse minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) aangaande deze fraude.

Net zoals voorganger Liesbeth Homans (N-VA), maakte ook Matthias Diependaele zich nochtans sterk om zo’n fraude aan te pakken. Deze keer ging de Vlaamse Regering samenwerken met onderzoeksbureaus en detectivebureaus om het gedoogbeleid tegenover sociale huurders met buitenlandse eigendommen aan te pakken.

Twee Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) deden hier beroep op; namelijk Woonhaven Antwerpen en Zonnige Woonst in Hamme. Uit die ervaringen wilde de minister leren om een degelijk kader uit te werken en een raamovereenkomst af te sluiten met de SHM’s.

Topje van de huurfraude-ijsberg

D’haeseleer vroeg de voorlopige resultaten. Het antwoord was bedroevend omdat de minister amper resultaten en cijfers kan voorleggen. Enkel van Woonhaven Antwerpen en enkel van de eerste 18 maanden waarin onderzoek werd uitgevoerd, waren er cijfers beschikbaar. 

D’haeseleer vreest dan ook dat enkel het topje van de huurfraude-ijsberg aan het licht is gebracht, omdat er duizenden dossiers zijn van fraude met buitenlandse eigendommen. De kostprijs en de lange duur van zo’n onderzoek - tot 1.500 EUR voor een vooronderzoek, tot meer dan 7.000 EUR voor een volledig onderzoek - vergen dan ook een andere en meer kordate aanpak, vindt het Vlaams Belang. 

Wetsvoorstel

De partij pleit er daarom voor dat de bewijslast bij de buitenlandse kandidaat-huurder zelf gelegd wordt. Dit kan door op een regelmatige basis een sluitend en gevalideerd uittreksel uit het kadaster van het thuisland te eisen. Huurders afkomstig uit landen die weigeren om die noodzakelijke gegevens uit te wisselen, moeten geweigerd worden.

Dit moet tevens een scheeftrekking wegwerken, want terwijl de achtergrond van Vlaamse kandidaat-huurders tot in de kleinste details wordt uitgespit, kunnen buitenlanders sociaal huren met een loutere ‘verklaring op eer’. “Dit systeem moet op de schop”, besluit D’Haeseleer die hier een wetsvoorstel rond zal indienen na het zomerrecces.