Sprankeltje hoop voor mensen in armoede: "Ze krijgen deze eenmalige premie"

door: STS
Afbeelding bron: Photonews

De stad Antwerpen heeft besloten om aan 6.700 kwetsbare Antwerpenaars een eenmalige septemberpremie van 380 euro toe te kennen.

"Het gaat om gezinnen met kinderen waarvan de ouders werkloos zijn of van een leefloon genieten en die een private woning huren. Het bedrag wordt automatisch toegekend. De stad trekt hiervoor 2.500.000 euro uit in het Antwerps relancefonds", klinkt het.

Schepen voor sociale zaken Tom Meeuws: "De septembermaand is voor vele huishoudens een pittige periode waarin de extra rekeningen snel opstapelen. Zeker gezinnen in armoede kunnen dan nog moeilijker rondkomen. De coronacrisis heeft er bovendien bij velen extra zwaar ingehakt: heel wat Antwerpenaars zagen hun inkomen dalen. Gezinnen die het hoofd amper boven water konden houden, gingen plots kopje onder."

Automatische overschrijving

De stad kiest naar eigen zeggen bewust voor een administratief lichte procedure. Het bedrag van 380 euro zal binnenkort automatisch worden overgeschreven naar de rekeningen van de rechthebbenden.