"Wie werkt zal dan nogmaals de rekening gepresenteerd krijgen"

door: STS
Afbeelding bron: Pixabay

Wij vroegen op Facebook aan onze lezers: "Vind jij dat boetes aan het inkomen gekoppeld moeten worden: lager inkomen betekent lagere boete?"

"Iedereen is gelijk voor de wet, rijk of arm. Je hoeft boetes niet te koppelen aan een inkomen, je moet er gewoon voor zorgen dat overtredingen de juiste bestraffing krijgen", schrijft Michel.

"Ik ben eerder een voorstander van een wielklem bij hardleerse overtreders, en een rijverbod. Zij die geld genoeg hebben malen toch niet om een boete meer of minder", stelt Myriam.

"Iedereen gelijk voor de wet. Hou je aan de regels, dan moet je niet betalen", schrijft Rita.

"Nee, waarom altijd de werkenden willen pluimen?", zegt Erwin.

"Een absurd idee, pure discriminatie. Een zelfde overtreding moet op dezelfde manier gesanctioneerd worden, dat lijkt mij de logica zelve", vindt Luc.

"Dat systeem bestaat al in sommige Scandinavische landen en heeft ervoor gezorgd dat iedereen veel voorzichtiger is. Want daar gaan de boetes diep in de portefeuille, ook die van de rijken", zegt Gerard.

"Mijn eerste reactie is nee, maar kan er wel inkomen dat een boete niet even zwaar valt voor elk inkomen en dus geen indruk zal maken om een volgende overtreding te vermijden. Dus ja, als het uitgewerkt kan worden, met een basisboete, die verhoogd wordt indien het inkomen boven het gemiddelde ligt", stelt Saskia.

"Nee, waarom zou de werkende mens zwaarder bestraft moeten worden voor hetzelfde delict dan een persoon die hele dagen thuiszit op kosten van de staat?", vraagt Iris zich af.

"Het gaat dan over het inkomen, niet over miljonairs. Wie werkt zal dan nogmaals de rekening gepresenteerd krijgen", vreest Sandra.

Tags geld boetes