Onduidelijkheid opgehelderd: Krijg je medische bijstand in een rode zone?

door: WVDS
Afbeelding bron: Photonews

Er is heel wat onduidelijkheid ontstaan over het wegvallen van medische bijstand in landen die rood kleuren. Mensen zijn ongerust dat ze in het buitenland niet meer zullen geholpen worden wanneer ze medische hulp nodig hebben.

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen een aanvullende verzekering van de mutualiteiten en de verplichte Europese Ziekteverzekeringskaart. 

Annie Ceron, directeur van Mutas, de organisatie die werkt voor diverse ziekenfondsen, wil graag meer duidelijkheid scheppen.

“De medische bijstand die de mutualiteiten in het buitenland aanbieden is in feite een aanvullende medische verzekering. In het kader van die aanvullende verzekering, wordt er rekening gehouden met het reisadvies van Buitenlandse Zaken om al dan niet tussen te komen bij medische zorgen.” 

“In groene en oranje zones komen we zeker tussen wanneer mensen medische bijstand nodig hebben. Ook als mensen reeds in het buitenland zijn en plots wordt die regio of dat land een rode zone, dan wordt er tussengekomen. Die mensen kunnen er natuurlijk niet aan doen dat ze daar al zijn."

“Voor wie naar een rode zone reist, wat een verhoogd risico is en waar tot voor enkele dagen terug een verbod reisverbod was, wordt niet tussengekomen. Dit omdat men er in de voorwaarden van de verzekering van uitgaat dat je het risico kan vermijden", verduidelijkt Annie Ceron bij Redactie24. 

“Sinds enkele dagen raadt Buitenlandse Zaken het reizen naar een rode zone ten sterkste af en heeft het ministerie het verbod opgeheven. Dit is een negatief advies dat mensen afraadt om er toch naartoe te gaan.”

Voorwaarden aanvullende verzekering

“Al van voor corona is er een expliciete nota opgenomen in de voorwaarden van de aanvullende verzekering voor het buitenland. Die nota zegt dat wanneer Buitenlandse Zaken adviseert om niet naar een bepaald land te gaan, dan is er geen tussenkomst.” 

“Het feit dat het verbod aangepast is naar een negatief advies doet niets af aan de bestaande polis en wordt gezien als een negatief reisadvies. Dus de regeling was vroeger al zo en geldt nu nog steeds.”

Europese Ziekteverzekeringskaart

Toch betekent dat niet dat mensen in een rode zone niet geholpen zullen worden. "Los van de aanvullende verzekering van de mutualiteiten en los van kleurcodes en landen hebben mensen namelijk nog een verplichte Europese Ziekteverzekeringskaart.”

“Met die kaart kunnen mensen die in het buitenland onverwacht en dringend medische zorgen nodig hebben, die ook krijgen. Alleen zal dan de tussenkomst zijn volgens de regels van het land waar ze zich bevinden. Een aanvullende verzekering van de mutualiteiten is er om het stuk bij te passen wat mensen zelf moeten betalen voor medische kosten in het buitenland.”

“Mensen moeten dus goed het onderscheid maken tussen de verplichte Europese Ziekteverzekeringskaart en een aanvullende polis die mutualiteiten aanbieden wanneer men op reis gaat naar het buitenland. Belangrijk is om de Europese Ziekteverzekeringskaart steeds bij te hebben en de kleurcodes van de landen in de gaten te houden.”

“De regelgeving en dekkingen van de Europese Ziekteverzekeringskaart in de verschillende landen is zeer complex, maar mensen kunnen die perfect opvragen bij hun mutualiteit”, besluit Annie Ceron.