Alexander De Croo op de vingers getikt: "Bedroevend zwak van hem"

door: STS
Alexander De Croo
Afbeelding bron: Photonews

Premier Alexander De Croo, die ook bevoegd is inzake Cybersecurity, is door N-VA-Kamerlid Michael Freilich aan de tand gevoeld. Aanleiding daarvoor was de zware cyberaanval op Defensie, eind vorig jaar.

"Elke overheidsinstelling is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn systemen", antwoordde de premier op een aantal vragen van Freilich.

"Het Centrum voor Cybersecurity voerde wel een internetkwetsbaarheidsscan uit op gekende publieke IP-adressen van de federale overheid."

"De uitgevoerde scan is op zich niet voldoende om de kwetsbaarheid uit te sluiten. Het is bijgevolg cruciaal dat de overheidsinstellingen hun internetsystemen en interne systemen verder testen op de aanwezigheid van deze kwetsbaarheid."

"Sterkere strategie verwacht"

"U hebt mij eigenlijk niet gerustgesteld", reageerde Freilich. "Wat ik begrijp, is dat elke overheidsdienst zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen veiligheid."

"Maar u weet net zo goed als ik dat de FOD Economie of de FOD Financiën niet over dezelfde cybercapaciteit beschikt als bijvoorbeeld het Belgische leger."

"Vandaar dat ik toch wel een sterkere strategie had verwacht van u als minister, bevoegd voor cybersecurity over alle departementen heen, om alsnog experts naar elk departement te sturen om een scan te doen van hun systeem, nu we weten dat hackers het gemunt hebben op ons land."

Twitter

"Een bedroevend zwakke premier over cyberveiligheid, zowel qua vorm als inhoud", schreef Freilich nadien op Twitter.

"Er is geen enkele controle noch garantie dat de overheid niet gehackt is buiten Defensie. Mijn pleidooi voor een overkoepelende cyber-minister krijgt hierdoor extra dringendheid."