Er loopt wat mis: "Onaanvaardbaar, mensen moeten premies krijgen waar ze recht op hebben"

door: STS
Geld
Afbeelding bron: Pixabay

De federale Ombudsman klaagt aan dat sommige mensen hun energiepremie niet ontvangen hebben. "Ook al hebben ze er recht op."

Het gaat om mensen die de pelletpremie van 250 euro of de premie voor stookolie of propaan van 300 euro niet hebben ontvangen. Dit jaar alleen al heeft de federale Ombudsman al bijna 800 klachten ontvangen hierover.

"We stellen vast dat sommige mensen hun energiepremie niet krijgen om redenen waar ze niks aan kunnen doen: de energieleverancier heeft de nodige gegevens niet doorgegeven aan de FOD Economie, de FOD Economie legt niet uit waarom de premie geweigerd werd, de FOD Economie is moeilijk bereikbaar (telefonisch of via e-mail) en mensen krijgen onvoldoende tijd om een gecorrigeerde aanvraag in te dienen."

"Voor de federale Ombudsman is het onaanvaardbaar dat deze mensen het slachtoffer zijn van de problemen bij de FOD Economie of de energieleveranciers. Ze moeten de mogelijkheid en voldoende tijd krijgen om met kennis van zaken een nieuwe, gecorrigeerde aanvraag in te dienen."

"We bevelen aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers aan om ervoor te zorgen dat de mensen de stookolie- of pelletpremie krijgen waar ze recht op hebben."