Francken trekt aan alarmbel: "Het systeem crasht voor onze ogen"

door: STS
Theo Francken
Afbeelding bron: Photonews

Theo Francken (N-VA) nam nieuwe cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) onder de loep en trekt zijn conclusies. "Dit doet alle alarmbellen afgaan", stelt hij in een blog.

In maart werden er nog 1.885 asielaanvragen ingediend, in april waren dat er 2.922. "Dat is het hoogste maandcijfer sinds de Europese Migratiecrisis van 2015", schrijft Francken.

"Er vragen weliswaar nog steeds mensen met Oekraïense nationaliteit asiel aan, maar dat gaat over amper 13% van de instroom van nieuwe asielzoekers in april."

"Er is veel meer aan de hand. Zo blijven grote groepen Afghanen na illegale migratie hun weg vinden naar België. Dit jaar vormen zij met kop en schouders de grootste groep asielzoekers."

De administratieve achterstand dreigt ook te ontsporen. "Aan het huidige tempo dreigt de administratieve achterstand dit jaar aan te dikken met liefst 13.000 dossiers tot een compleet onwerkbare 29.000 dossiers. Dat zijn er bijna evenveel als er opvangplekken zijn."

"Het asielsysteem crasht voor onze ogen, terwijl niets gedaan wordt om de instroom in te dijken", besluit Francken.

Hij pleit ervoor om een maximumquotum in te voeren voor het aantal asielaanvragen. En aan asielzoekers met een asielprocedure in een andere Europese lidstaat moet de opvang geweigerd worden, zo vindt hij.