Groen razend op regering Jambon: “Een ramp voor mens, milieu en klimaat”

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews

In beroep heeft Vlaanderen de omgevingsvergunning bevestigd van de Antwerpse deputatie voor de bouw en exploitatie van de chemische installatie 'Project One' door INEOS in de Antwerpse haven. Het maakt Groen razend.

Het was Vlaams minister van energie Zuhal Demir (N-VA)  die de omgevingsvergunning toekende. "Zoals in elk dossier toetste ik ook deze aanvraag aan de geldende regelgeving. Zoals alle adviesverlenende instanties en de deputatie van Antwerpen reeds oordeelden, voldoet dit project aan onze regelgeving en bevestig ik de omgevingsvergunning van de provincie”, licht Demir toe.

Groen is veel minder enthousiast. Parlementslid Mieke Schauvliege vindt dit een onbegrijpelijke beslissing. “Met een vergunning voor een nieuwe INEOS-kraker in Antwerpen zorgt de regering Jambon eigenhandig voor een ramp voor mens, milieu en klimaat”, reageert ze.

“Hoewel de regering altijd verkondigt dat ze sterker wil inzetten op circulariteit en recyclage zorgt ze met deze vergunning voor net het omgekeerde: meer plasticproductie, meer afval en meer CO2-uitstoot door het gebruik van het vervuilende schaliegas.” 

“De plasticsector wrijft zich in de handen, en de Vlaming betaalt opnieuw de prijs van het rampzalige beleid van de regering Jambon.”

En Schauvliege haalt ook uit naar Demir. “Op sociale media en in de pers kan minister Demir dan de schijn hoog houden dat ze milieu hoog in het vaandel draagt, als puntje bij paaltje komt is het altijd de industrie, ook al is die sterk vervuilend, die voorrang zal krijgen.” 

“Nooit wordt er beleid gevoerd om de omschakeling te maken naar de industrie van de toekomst. Dit dossier legt duidelijk bloot dat het groene imago van Demir niet meer dan een dun vernislaagje is.”