Kernuitstap zorgt voor ongerustheid: "Dan zitten we in het donker"

door: STS
kaars
Afbeelding bron: Pixabay

De sluiting van de kerncentrales - of net het openhouden ervan - is al maandenlang een heikel politiek thema.

Velen vragen zich af wat de gevolgen zullen zijn van een mogelijke kernuitstap. Volgende maand valt alleszins de beslissing.

Wij stelden op onze Facebookpagina de vraag: "Vind jij dat ons land de kerncentrales langer moet openhouden? Waarom wel of juist niet?"

"Omdat het licht zou blijven branden. Misschien dat de groenen terug naar de tijd van de kaarsen willen. Maar die branden bij mij enkel voor de gezelligheid, niet uit noodzaak", schrijft Annick.

"Er moeten zelfs nieuwe gebouwd worden. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat we niet afhankelijk zijn van dure buitenlandse stroom en voldoende capaciteit te hebben om de toenemende vraag naar elektriciteit aan te kunnen", vindt Barbara.

Dat vindt ook Gill: "En het is beter voor het milieu en betrouwbaarder dan gas. We zijn ook beter af met eigen middelen, dan afhankelijk te zijn van andere landen, en zeker Rusland."

"Zeker openhouden en nieuwe bouwen. Die afschuwelijk lelijke molens ontsieren heel het landschap en de kust. En met het beetje zon dat we hier hebben zijn zonnepanelen ook niet rendabel", stelt Werner.

"De ministers kunnen maar geen besluit nemen. Het gaat hier zo met alles. Te veel ministers, verschillende regeringen... iedereen wil zijn zegje doen om stemmen te ronselen", stelt Linda.

"Groen wil vervuilende gascentrales om elektriciteit op te wekken, begrijpe wie begrijpen kan", schrijft Viviane.

"Openhouden tot we een scenario krijgen zoals Fukushima, of Tsjernobyl? Sluiten die handel! Hectaren zonnepanelen en windmolens plaatsen. Wind is er in België zeker genoeg. En een windmolen die omvalt of ontploft is niets vergeleken met die kerncentrales", zegt Erail.

"Ja, natuurlijk. Om energie min of meer betaalbaar te houden. Om de energievoorziening veilig te stellen. En omwille van de CO2-uitstoot", schrijft Yannick.

"Met zonne- en windenergie alleen redden we het niet. En gascentrales zijn ook niet bepaald groen te noemen", zegt Ronny.

"Als de kerncentrales dichtgaan, zitten we in het donker", vreest Henri.

"Openhouden tot er iets mis loopt, de gevolgen zullen groot zijn", vreest Jean. "De centrales zijn versleten."

"Absoluut. Zelf energie produceren zal de prijs die we nu moeten betalen drukken", stelt Eva.