Kregen hongerstakers een soepeler regularisatiebeleid? Sammy Mahdi antwoordt

door: MRO
Sammy Mahdi
Afbeelding bron: Photonews

De asielzoekers die in hongerstaking gingen in de Begijnhofkerk, aan de ULB en de VUB in Brussel met de eis dat hun verblijf in België zou worden geregulariseerd, hebben geen soepeler regularisatiebeleid gekregen. Dat stelt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V).

Tijdens een hoorzitting in het federaal parlement deden Sammy Mahdi, de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken, Freddy Roosemont, en speciale Gezant Dirk Van Den Bulck hun relaas van de gebeurtenissen tot en met de stopzetting van de hongerstaking op 21 juli.

Tijdens de hoorzitting bevestigden de directeur-generaal van de DVZ en de speciale Gezant dat ondanks de druk van de hongerstakers een soepeler regularisatiebeleid nooit tot de opties behoorde.

"Van bij het begin ben ik heel duidelijk en transparant geweest. Een collectieve regularisatie of soepeler regularisatiebeleid voor hongerstakers is niet wenselijk", aldus Sammy Mahdi.

"Maandenlang heb ik verduidelijking gegeven bij het huidig regularisatiebeleid, geprobeerd misvattingen de wereld uit te helpen en duiding gegeven over de wijze waarop individuele dossiers door de Dienst Vreemdelingezaken worden behandeld. Voor valse hoop of beloftes moet je niet bij mij aankloppen.”

Alle personen die meededen aan de hongerstaking zijn dan ook aangespoord geweest om een aanvraag om humanitaire regularisatie in te dienen, zodat hun dossier individueel onderzocht kan worden volgens het huidige regularisatiebeleid.

Vandaag zijn er 442 dossiers ingediend. Na onderzoek van een deel van de dossiers blijkt dat een groot deel van de hongerstakers niet tot de groep van meest kwetsbare personen behoort. Tot nu toe werden in 79 dossiers beslissingen genomen die betrekking hebben op 93 personen: 24 personen kregen een positief antwoord, 69 personen werd de gunst van regularisatie geweigerd.