Opmerkelijke wijziging in Vlaanderen: “Maak van elke zone 50 een zone 30”

door: BVDO
Zone 30
Afbeelding bron: Photonews

Vanaf 1 januari 2021 wordt in Brussel een gigantische zone 30 ingevoerd. Twee Vlaams parlementsleden dienden een voorstel in om dat ook overal in Vlaanderen toe te passen. 

Twee leden van het Vlaams Parlement dienden een voorstel van decreet in om elke bebouwde kom in Vlaanderen tot zone 30 om te vormen. 

Het waren Annick Lambrecht (sp.a) en Stijn Bex (Groen) die met dit idee kwamen. Zone 30 moet de norm worden, een zone 50 kan enkel nog met voorwaarden, als er bijvoorbeeld een afgescheiden fietspad is. 

“Dit kan een stap zijn naar meer verkeersveilige dorps- en stadskernen”, zegt Annick Lambrecht aan De Zondag. “Nog te vaak zijn zwakke weggebruikers de eerste slachtoffers bij ongevallen. Door de zone 30 uit te breiden naar alle bebouwde kommen daalt de kans op ernstige ongevallen aanzienlijk.” 

“Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) legt de verantwoordelijkheid om een zone 30 in te voeren bij de gemeenten. Maar zo gaat het te traag, en vaak werkt haar administratie tegen”, vult Stijn Bex aan. “Ook in ons voorstel blijven de gemeentebesturen aan zet, maar we draaien de logica om. Vijftig kilometer per uur kan alleen nog waar het veilig is.”