Politicoloog Sinardet ziet grote uitdagingen voor regering-De Croo: "Politieke afkeer is groot"

door: WVDS
de voltallige regering De Croo
Afbeelding bron: Photonews

De regering-De Croo I heeft zijn start gemaakt. Politicoloog Dave Sinardet (VUB) vindt dat er een positieve toon is gezet, maar ziet dat er nog heel veel uitdagingen op de plank liggen.

“Ik denk dat de nieuwe regering de juiste toon heeft weten te leggen op elementen zoals samenwerking en respect. Ze tonen dat ze op een andere manier aan politiek willen doen dan het beeld dat de mensen de voorbije 500 dagen hebben gekregen.”

“De uitdaging voor deze regering is zeer groot. Ze moet niet enkel het vertrouwen van de bevolking in de regering herwinnen, maar ze moet eigenlijk het vertrouwen in de politiek als geheel proberen te herwinnen omdat de afgelopen 500 dagen toch nefast zijn geweest voor het imago van het politieke bedrijf", stelt Dave Sinardet bij Redactie24.

Vertrouwen herwinnen

“Heel veel mensen zijn gedesinteresseerd geraakt in de politiek. Toen de formatiepogingen na de lockdown opnieuw op gang kwamen, had ik zelfs moeite om mezelf te motiveren om het allemaal nog te volgen. Je voelde dat er niets veranderde en dat men voortdurend vastzat in de partijstrategieën. De politieke afkeer is groot en je moet mensen daar opnieuw geloof in laten krijgen.”

“Men kan het beeld scheppen dat men het allemaal anders wil doen, maar je moet het ook waarmaken en daar zijn er nog wel wat uitdagingen. In een regering met 7 partijen met allemaal verschillende belangen, is het  toch niet evident. Er heerste ook niet altijd evenveel vertrouwen tussen de voorzitters van die partijen tijdens de formatie.”

Losse eindjes

Een andere belangrijke uitdaging voor deze regering is de verdere concrete uitwerking van het regeerakkoord.

“Het regeerakkoord bevat nog veel losse eindjes, veel zaken zijn nog niet in detail afgesproken en moeten nog onderhandeld worden. Dat zijn toch allemaal risico’s op nieuwe conflicten.”