Premier De Croo heeft belangrijk nieuws over de kerncentrales

door: STS
Alexander De Croo
Afbeelding bron: Photonews

De Belgische staat en Engie hebben afspraken vastgelegd over de verlenging van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3.

De levensduur van die reactoren wordt met tien jaar verlengd, zo werd in maart beslist.

"De gesprekken over de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3 verlopen constructief", laat premier Alexander De Croo verstaan in een mededeling.

"In een gezamenlijk princiepsakkoord hebben de Belgische staat en Engie afspraken vastgelegd over de verdere aanpak, timing en kader van de onderhandelingen."

"Beide partijen zijn bereid de voorwaarden te bespreken en overeen te komen om de reactoren in november 2026 van start te laten gaan, onder voorbehoud van goedkeuring door de veiligheidsautoriteiten. De Belgische staat wordt geen exploitant."

"Ook wordt onderhandeld over een stabiele en duurzame structuur, waarbij de Belgische staat en Engie zowel risico’s als winsten delen via een nieuw op te richten vennootschap."

"De kosten van de ontmanteling van de kerncentrales, het beheer van de splijtstoffen en van het radioactief afval zijn voor rekening van de exploitant. De kosten voor het beheer van het afval en de gebruikte splijtstof zullen na studie finaal vastgelegd worden, waarbij dan gesprekken zullen starten rond een te definiëren cap en risicopremie."

"De federale regering benadrukt het belang van dit princiepsakkoord. Het is een teken van vertrouwen tussen beide partijen en belangrijk voor de bevoorradingszekerheid van ons land."