"Deze regering zal nog meer langdurig zieken achterlaten"

door: STS
Depressie - ziek - hoofdpijn - verdriet
Afbeelding bron: Pixabay (archieffoto)

Het aantal langdurig zieken zal de komende tien jaar enkel maar toenemen, zegt de PVDA. "Het Federaal Planbureau voorspelt voor 2035 een toename tot 600.000 werknemers in de invaliditeit."

"De cijfers bewijzen wat veel mensen dagelijks aanvoelen: aan dit tempo hou ik mijn werk niet vol. De fysieke belasting en mentale druk nemen alsmaar toe", zegt Sofie Merckx, huisarts en federaal fractievoorzitster van PVDA.

"Die arbeidsomstandigheden maken steeds meer werknemers ziek. In plaats van iets te doen aan die oorzaken, jaagt de regering de zieken op met sancties. Dat werkt niet."

"PVDA stelt voor om werkgevers twee maanden loon te laten doorbetalen, in plaats van één maand, zoals vandaag het geval is. Ook vragen we meer landingsbanen op het einde van de loopbaan, een oplossing voor de zware beroepen en het terugbrengen van de pensioenleeftijd tot 65 jaar."

"Vandaag zit een half miljoen thuis met kapotte polsen, geblokkeerde ruggen, burn-outs en depressies. Dat is het gevolg van de steeds grotere druk op werknemers. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zegt wel de bedrijven aan te pakken, maar hij maakte zoveel achterpoortjes in de wet dat de responsabilisering het doel mist."

"Uit cijfers die wij vorige maand uitbrachten blijkt dat slechts één op duizend bedrijven een sanctie riskeert. Dan is het ook logisch dat het probleem enkel maar dreigt toe te nemen."