Raoul Hedebouw is situatie in zorgsector beu: “Al jaren voor aan het vechten, maar er komt niets van in huis”

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews

Bij PVDA is men niet te spreken over de actuele toestand in de zorg. Ze willen hogere lonen voor het zorgpersoneel en betere werkomstandigheden in onze ziekenhuizen.

PVDA wil naar eigen zeggen meer handen aan bed. Ze vragen structurele maatregelen voor de hele sector.

“Het wordt tijd dat de lonen in de sector verhogen”, legt federaal fractieleider Raoul Hedebouw uit aan Rob-TV. “Het wordt tijd dat de pensioenleeftijd wordt teruggedraaid.”

“Je kan in deze omstandigheden toch niet tot je 67ste werken? We zijn al jarenlang aan het vechten voor een herwaardering van de sector maar daar komt niets van in huis.”

Nochtans heeft de federale regering een nieuw extra steunpakket vrijgemaakt voor de zorg. “Dat is positief maar die euro’s moeten eindelijk eens aankomen in de ziekenhuizen.”

“Een cheque is niet genoeg. De lonen moet men globaal verhogen. En ook de pensioenen moeten omhoog. Alleen zo kan men voldoende personeel blijven behouden en nieuw personeel aantrekken.”