Regering-De Croo krijgt zeer bemoedigend nieuws

door: MRO
de voltallige regering De Croo
Afbeelding bron: Photonews

De regering-De Croo krijgt bijzonder bemoedigend nieuws. Uit de Grote Coronastudie blijkt immers dat het vertrouwen van de bevolking in de overheid voor het eerst sinds lange tijd opnieuw is gestegen.

Al van in het begin polsen de makers naar het vertrouwen dat de burger heeft in de aanpak van de coronacrisis door de verschillende overheden. Tot dusver ging dat vertrouwen overwegend in dalende lijn, maar daar kwam tijdens de meest recente bevraging, op 20 oktober, verandering in.

"Bijna de helft van de deelnemers zegt dat het vertrouwen in de overheden in het algemeen gestegen is", legt Jonas Crèvecoeur (KU Leuven) uit.

"Vooral het vertrouwen in de federale overheid heeft een boost gekregen. Voor de eerste keer in deze crisis gaat zij er op vooruit. De vorming van de nieuwe federale regering, die ook overwegend positieve commentaar kreeg op de manier van communiceren, is daar vanzelfsprekend niet vreemd aan."