Sammy Mahdi wil deze Europese maatregelen voor migranten

door: MRO
Sammy Mahdi
Afbeelding bron: Photonews

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi (CD&V), heeft tijdens de Raad van de Europese Ministers van Binnenlandse Zaken en Asiel en Migratie de lidstaten gewezen op het belang van correcte grensprocedures. 

"Een versterking van de grens met correcte grensprocedures en een gecontroleerde registratie gaat hand in hand met een versterking van de mensenrechten van migranten. Zo kunnen migranten immers snel een proces doorlopen en de mogelijkheid worden geboden asiel aan te vragen op het moment van binnenkomst", verklaart Mahdi.

Heel concreet heeft Staatssecretaris Mahdi tijdens de Raad volgende maatregelen bepleit:

- Sluitende screening aan de buitengrenzen met  een identiteitscontrole, medische screening, veiligheidscheck en een systematische registratie aan de buitengrens om het land van eerste binnenkomst te bepalen, kwetsbaarheden te identificeren, en de migranten naar de juiste procedure te leiden.

- Duidelijk toezicht aan de buitengrenzen om te garanderen dat mensenrechten niet geschonden worden. De Europese agentschappen dienen voldoende gemandateerd en uitgerust te zijn om ondersteuning te bieden en aan toezicht te doen.

- Werken aan Europese terugkeerakkoorden zodat lidstaten niet tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden door derde landen.

- Concrete stappen zetten richting een overkoepelend Europees migratiepact.