Vandenbroucke en artsen in de clinch: Kunnen huisartsen straks vragen wat ze willen?

door: STS
Frank Vandenbroucke
Afbeelding bron: Photonews

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wordt onder vuur genomen door BVAS, de grootste artsenvakbond.

"De artsen zijn misnoegd over enkele maatregelen die geconventioneerde artsen, die dus akkoord gaan met de vastgelegde tarieven, bevoordelen", schrijft Gazet van Antwerpen.

"Minister Vandenbroucke voert unilateraal een algemeen verbod in op ereloonsupplementen in de ambulante zorg bij patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming. Met dat verbod overschrijdt de minister een rode lijn", klinkt het bij BVAS.

"Vandenbroucke legt conventietarieven op aan artsen die om welke goede reden dan ook de voorwaarden van de conventie niet kunnen aanvaarden."

"De maatregel van Vandenbroucke maakt het voor artsen zinloos om nog te deconventioneren terwijl die keuze sinds decennia een fundamentele pijler van het overlegsysteem is."

"Minister Vandenbroucke negeerde al onze waarschuwingen, zodat ons geen andere keuze restte dan de opzegprocedure in gang te zetten. Maandagavond volgt er nog overleg met de minister. Als dat niets oplevert, wordt het akkoord 30 dagen later van rechtswege beëindigd."

"Als dat gebeurt, dreigt een periode te volgen waarin artsen zélf hun prijzen voor een consultatie kunnen bepalen", weet GvA.

Gebruik nu de gratis app van Redactie24