Verschillende ministers in regering-De Croo werden niet verkozen: Is dit democratisch?

door: WVDS
de voltallige regering De Croo
Afbeelding bron: Photonews

In de regering-De Croo zetelen verschillende ministers en staatssecretarissen die niet op een lijst stonden bij de verkiezingen in mei 2019 en dus niet verkozen werden. Is dit wel democratisch?

“Ik denk dat het voor veel mensen raar overkomt, maar dat is niet nieuw, denken we bijvoorbeeld aan Kris Peeters in het verleden. Wij verkiezen geen ministers, maar wij verkiezen parlementsleden en die moeten dan beslissen of ze een bepaalde regering het vertrouwen geven of niet”, legt politicoloog Dave Sindardet (VUB) uit bij Redactie24.

“Wanneer een meerderheid van de mensen die wij verkozen hebben, het vertrouwen geeft aan een bepaalde regering dan is dat democratisch gelegitimeerd. De mensen die wij verkozen hebben zijn het er dan mee eens dat dit geschikte mensen zijn om een programma uit te voeren.”

Macht bij partijvoorzitters

Toch zijn er wel enkele belangrijke kanttekeningen te plaatsen bij deze manier van werken. “Parlementsleden zijn helaas niet altijd machtig genoeg zijn in België, de echte macht ligt bij de partijvoorzitters.”

“De meerderheid van de parlementsleden stemt dan wel voor de regering, maar heeft niet altijd veel impact op de beslissing wie minister wordt en dus kan je daar wel vragen bij stellen.”

Wel op lokaal niveau

“Als enkel mensen die verkozen worden deel mogen uitmaken van een regering, dan moet men de wetgeving daartoe aanpassen. Op het lokale niveau is dat wel zo, als je bijvoorbeeld in het schepencollege wil zitten dan moet je wel verkozen zijn. Daar kan dus niet zomaar eender wie zitten.”

“Men wil op deze manier ook nieuwe mensen lanceren. De regeringsleden die nu niet verkozen werden, zullen zichzelf bij de volgende verkiezingen wellicht wel kandidaat stellen. Ze zijn daar niet toe verplicht, maar zullen dat wellicht wel doen."