Vlaams Belang voert opvallende actie tegen regering De Croo: "Eén grote linkse nachtmerrie"

door: WVDS
Tom Van Grieken met mondmasker
Afbeelding bron: Vlaams Belang

De Vlaams Belang-Kamerfractie heeft donderdagmiddag op een opvallende manier ongenoegen geuit over de regering De Croo. Bij de regeerverklaring droegen de politici een mondmasker met het opschrift ‘niet mijn regering’. 

Vlaams Belang klaagt aan dat de regering De Croo geen meerderheid heeft langs Vlaamse kant en dat er ministers en staatssecretarissen zijn die maar weinig of zelfs geen stemmen hebben gehaald.

“Verkiezingsuitslagen hebben hier blijkbaar geen invloed op regeringsvormingen. Men dient gewoon lang genoeg te wachten, tot de Vlaamse kiezers de verkiezingsresultaten vergeten zijn en verondersteld worden ‘opgelucht’ te zijn dat er eindelijk überhaupt een regering is”, aldus Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.

“Onvoorstelbaar met welke minachting 60 procent van de bevolking hier behandeld wordt”, vult fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas aan. “En de geminachte Vlaamse kiezer zal het geweten hebben."

"Het is immers niet min wat hij in de heel nabije toekomst op zijn bord zal krijgen: één grote linkse nachtmerrie, van klimaattaksen over hogere belastingen tot nog meer migratie… Op elk gebied het omgekeerde van datgene waar op 26 mei 2019 voor gekozen werd”.