Wet is aangepast: Vrouwen moeten hoofddoek niet meer afdoen in rechtszaal

door: PMN
Moslima - hoofddoek
Afbeelding bron: Pixabay (archieffoto)

Er is een aanpassing gebeurd aan Het Gerechtelijk Wetboek. Vrouwen moeten hun hoofddoek niet meer afdoen in de rechtszaal.

Artikel 759 stelde dat een hoofddeksel verboden was. Het was echter een wet die dateerde uit de 19de eeuw en nu aangepast is.

‘Metro’ schrijft dat in de praktijk rechters al een uitzondering maakten voor hoofddoeken, maar sommigen bleven wel vragen om de hoofddoek af te doen.

In maart 2019 trok unia naar het Comité van Ministers van de Raad van Europa (dat toeziet op de naleving van uitspraken van het EHRM). Ze stelden er de vraag om artikel 759 van het Gerechtelijk Wetboek te wijzigen.

“Het Gerechtelijk Wetboek is nu eindelijk aangepast. Unia is verheugd over haar bijdrage aan deze vooruitgang op het gebied van de mensenrechten”, besluit het gelijkekansencentrum.

Download nu de gratis app van Redactie24

Tags hoofddoek