Woonstbetreding bij mensen zonder verblijfsvergunning? PVDA is er woedend over

door: MRO
migrant
Afbeelding bron: Photonews

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi wil in bepaalde gevallen woonstbetreding toelaten bij mensen zonder papieren. Dat stuit op verzet van coalitiepartner Groen, maar ook van PVDA.

Politie die een woning binnendringt bij iemand die illegaal in het land verblijft, het is ondenkbaar voor PVDA. PVDA-parlementslid Nabil Boukili steekt zijn bezorgdheid niet onder stoelen of banken.

"Vandaag is de onschendbaarheid van de woning een belangrijk democratisch recht voor alle mensen. De politie mag een woning niet binnendringen zonder toestemming van de bewoners of zonder verzoekschrift van een onderzoeksrechter."

"Er bestaat al een speciale regeling voor ernstige gevallen en op basis van ernstige aanwijzingen. Wat de regering nu voorstelt, is volkomen buiten proportie. Dit is een zeer zware aanslag op de democratische rechten."

De PVDA zal het wetsontwerp dan ook aanvechten. "Dit ontwerp dateert uit de tijd van Theo Francken en de regering-Michel. Destijds ging het erom burgers die migranten opvangen extra te bedreigen. Gelukkig kon een grote beweging van middenveldorganisaties en burgers de regering doen terugkrabbelen."

"Het betekende een grote overwinning voor de democratische beweging. Mocht de Vivaldi-regering dit ontwerp goedkeuren, zelfs in een 'afgezwakte' vorm, dan zullen wij ons opnieuw inzetten om het tegen te houden. Solidariteit kan nooit een misdaad zijn."