'Zorgsector versterken met tijdelijk werklozen of zelfstandigen die gedwongen gesloten zijn'

door: MRO
Afbeelding bron: Pixabay

Het groeiend aantal coronabesmettingen en de snel stijgende ziekenhuisopnames zet onze zorgsector heel zwaar onder druk, zeker omdat er ook heel wat uitval is bij het zorgpersoneel door besmetting of quarantaine. "Daarom moeten we op korte termijn de ondersteunende diensten in de zorg versterken met niet-zorgverleners, bijvoorbeeld vanuit de tijdelijke werkloosheid of met zelfstandige ondernemers die nu noodgedwongen gesloten zijn", stelt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. 

Deze tweede golf toont opnieuw aan hoe essentieel deze sector en het zorgpersoneel is voor ieder van ons. "De zorg beroert ons allemaal en zeker nu. De zorg laat ons niet in de steek en onze appreciatie en grote dank zijn er enkel maar groter op geworden", zegt Hans Maertens.

"We vragen veel van hen. Ze moeten nog meer opschalen, terwijl ze al onder enorme druk staan. Het beste kunnen we ons zorgpersoneel bedanken via ons gedrag. Door zelf het goede voorbeeld te geven en alle maatregelen te volgen, en de corona-app te gebruiken. Maar ook door de juiste lessen te trekken uit de aanpak van deze pandemie."

Coronalessen trekken

"We moeten op korte termijn de ondersteunende diensten in de zorg versterken met niet-zorgverleners, bijvoorbeeld vanuit de tijdelijke werkloosheid of met een andere inzet van zorgverleners zoals vroedvrouwen, logopedisten, enz. ook in de eerste lijn."

"Ook zelfstandige ondernemers van wie de activiteit tijdelijk gesloten is, kunnen een hand toesteken, evenals freelancers of jobstudenten of zorgverleners die recent met pensioen zijn gegaan."

"We moeten bovendien de administratieve druk verminderen. De teststrategie en quarantaineafspraken moeten zo snel mogelijk terug kunnen normaliseren, via de versterking van het federale testplatform en testcentra."

"Sneltesten moeten we breed lanceren en brononderzoek moeten we naar voren duwen in de contact tracing. We moeten dus heel kort en snel op de bal spelen om ook deze tweede golf door te komen en een volgende hopelijk te voorkomen."

Cruciaal daarbij is de brede inzet van een performante testing, tracking en tracing van hoogrisicocontacten doorheen het ganse land, niet enkel in Vlaanderen. Hans Maertens: "We moeten dit overal op peil brengen, maar zeker ook in Brussel. We moeten regionaal sneller en met meer daadkracht ingrijpen, in functie van de verschillende noden zoals de coronastatus, de context van de grootstad, enzovoort."