Zuhal Demir waarschuwt rokers: "Meteen een GAS-boete, zonder waarschuwing"

door: STS
Zuhal Demir
Afbeelding bron: Photonews

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is tevreden met het werk van de zwerfvuilhandhavers die sinds november worden ingezet.

In 23 gemeenten zijn er al zwerfvuilhandhavers van OVAM actief. Er werden al 465 bestuurlijke verslagen opgemaakt. Die verslagen worden aan de lokale GAS-ambtenaar bezorgd, waarna er een GAS-boete volgt.

"We gaan meteen over tot een GAS-boete, zonder waarschuwing. De tijd van enkel sensibiliseren ligt achter ons", zegt minister Demir.

Sigarettenpeuken

Waar in november nog 35 bekeuringen werden opgemaakt, waren dat er afgelopen maand al 162. Het weggooien van sigarettenpeuken op straat of in de natuur maakt het overgrote deel uit van de bekeuringen.

"Logisch. Peuken zijn geen peanuts. Sigarettenpeuken maken meer dan de helft uit van het zwerfvuil dat in Vlaanderen rondslingert. Mensen staan er vaak onvoldoende bij stil wat voor schade al die sigaretten in onze waterlopen en natuur kunnen aanrichten."

"Hopelijk kan dit de start zijn van een gedragsverandering en kunnen we zoveel mogelijk rokers overtuigen om hun peuken achter te laten waar ze thuishoren: in de vuilbak. Zoniet zullen ze het voelen in hun portemonnee. Met hardnekkige vervuilers van onze omgeving heb ik geen medelijden", aldus Demir.

Hondenpoep

Naast sigarettenpeuken werd de afgelopen maanden vooral het niet bij zich hebben van een hondenpoepzakje (56 boetes) en het wegwerpen van drank- en eetverpakkingen (7 boetes) bekeurd.