Onderzoek bewijst het: "Imago van koning Filip kreeg een boost"

door: STS
Afbeelding bron: Photonews

De sterke professionalisering die het Koninklijk Paleis binnen haar rangen doorvoerde sinds het aantreden van koning Filip, werpt haar vruchten af. Tot die conclusie komt Laura Dekkers (UAntwerpen) in haar masterscriptie, waarmee ze de Thesisprijs Politieke Communicatie won. "Het imago van de koning kreeg een boost."

De masterstudente interviewde de afgelopen maanden de communicatiemedewerkers van het Koninklijk Paleis en analyseerde meer dan 900 persartikels over de monarchie. Op basis hiervan bracht ze de nieuwe communicatiestrategie van het Paleis in kaart. Die linkte ze met de voorstelling van de monarchie in de media.

Uit het onderzoek bleek dat de vernieuwingen die de communicatiedienst na het aantreden van koning Filip doorvoerde, erg verregaand zijn. De communicatiedienst van het Paleis was immers nog nooit zo omvangrijk (van 3 naar 6 medewerkers), divers en geprofessionaliseerd als vandaag.

"Ook sleutelde men op het Paleis van Brussel aan een meer interactieve en proactieve relatie met de media", legt Laura Dekkers uit. "Transparantie staat hierbij centraal. De mate van openheid die het Koninklijk Paleis vandaag in haar communicatie aan de dag legt, is dan ook opmerkelijk in vergelijking met de vorige koning. Bovendien worden ervaringen en kennis ook op regelmatige basis gedeeld met de collega-communicatiediensten van andere monarchieën."

Koning Filip versus prins Filip

Opvallend is het verschil tussen prins Filip en koning Filip: de kenmerken "suf, saai en stijf" worden in de media voor de helft minder toegeschreven aan koning Filip dan aan prins Filip (van 16 keer in 1999 naar 8 keer in 2015).