Waarschuwing voor wie groenten en fruit koopt op de markt

door: BVDO
Afbeelding bron: Pixabay

Van juni tot december 2022 voerde de FOD Economie grondige controles uit bij 283 telers die verse groenten en fruit verkopen op openbare markten. Dat leverde opvallende resultaten op.

Die controles gingen over verschillende reglementeringen waaronder de vermelding van het land van oorsprong en de prijzen. In meer dan 7 van de 10 gevallen werden inbreuken vastgesteld.

Voor consumenten is het steeds belangrijker om de oorsprong of herkomst te kennen van de bepaalde voedingsmiddelen die ze kopen. Dat zou geen probleem moeten zijn, aangezien het sinds 1 januari 2008 verplicht is om het land van herkomst van die producten correct te vermelden. Toch worden er nog vaak inbreuken vastgesteld.

Etiketten

Om die reden voerde de Economische Inspectie van de FOD Economie tussen juni en december 2022 verschillende onderzoeken. Het doel was om na te gaan of de telers, naast de algemene verkoopregels, ook de etiketteringsregels naleefden bij de verkoop van verse groenten en fruit op openbare markten. Daar werd in het bijzonder aandacht gegeven aan de correcte vermelding van het land van oorsprong van de producten.

Van de 283 uitgevoerde controles overtraden 202 handelaars (71,4 %) ten minste één van de wettelijke verplichtingen. De Economische Inspectie van de FOD Economie schreef 208 waarschuwingen en 52 processen-verbaal uit voor de ernstigste overtredingen.

Meer dan een derde van de overtredingen ging over inbreuken op de regels voor het vermelden van het land van oorsprong bij de verkoop van verse groenten en fruit op openbare markten (38,8 %). Een aanzienlijk aantal telers lijkt niet op de hoogte van die verplichting of leeft ze te weinig na.

Prijsaanduiding is ook een aandachtspunt

Er waren ook 196 inbreuken op de regels voor prijsaanduiding per meeteenheid (25,6 % van alle overtredingen) en 157 inbreuken op de algemene regels voor prijsaanduiding (20,5 %). Het gaat daarbij om een fundamentele regelgeving, die al zeer lang bestaat en waarmee telers voldoende vertrouwd zijn.