Autokeuring geeft tip: "We roepen automobilisten op om dit vooraf te doen"

door: STS
Autokeuring
Afbeelding bron: Photonews

GOCA, de sectorfederatie van de Vlaamse autokeuringscentra, geeft tips om met je wagen de fijnstofmeting op de autokeuring te doorstaan. Nu worden veel wagens daarvoor afgekeurd.

Dieselwagens met euronorm 5 en 6 worden sinds 1 juli 2022 getest op de uitstoot van fijnstof. Maar uit cijfers van GOCA blijkt dat 11,84% van de betrokken wagens afgekeurd wordt en dat er bij 4,63% een opmerking wordt genoteerd.

"Het afkeurpercentage blijft ook na één jaar nieuwe fijnstofmeting relatief hoog", stelt GOCA. "We roepen voertuigeigenaars dan ook op om zich goed voor te bereiden op de autokeuring, door een degelijk nazicht van hun voertuig vooraf."

"Werd je wagen afgekeurd voor een te hoge uitstoot van fijnstof, dan is een grondige diagnose door een professionele garagist een absolute noodzaak."

"Die zal niet alleen focussen op de roetfilter, maar ook op alle andere motoronderdelen die mee aan de oorzaak kunnen liggen."

"De garagist zal er ook voor zorgen dat je auto pas voor herkeuring wordt aangeboden als die volledig getest en weer in orde is."

Door een overgangsregeling (tot 31 december 2023) hoef je je wagen momenteel overigens niet te laten herkeuren indien hij afgekeurd wordt inzake de uitstoot van fijnstof.