Politie duidelijk inzake overtreding die snel gemaakt is: "De boete bedraagt 58 euro"

door: STS
Afbeelding bron: Photonews

Een gewaarschuwd man is er twee waard, en dus schonk een lokale politiezone op sociale media aandacht aan een verkeersovertreding die snel begaan is.

Zo is het voor automobilisten verboden om in een fietsstraat een fietser voorbij te steken. Politiezone Limburg Regio Hoofdstad vestigde daar de aandacht op op Twitter.

"Tijdens ons schooltoezicht werden vandaag 13 automobilisten betrapt tijdens het inhalen van fietsers op de Kunstlaan in Hasselt. Dit is verboden in een fietsstraat. De overtreders kregen allemaal een boete van 58 euro."