Supporters Beerschot-Wilrijk en Charleroi krijgen er flink van langs van Voetbalcel

door: MRO
Beerschot-Wilrijk, Holzhauser
Afbeelding bron: Photonews

Afgelopen weekend waren er toch supporters afgezakt naar de voetbalstadions van Charleroi en van Beerschot-Wilrijk. De Voetbalcel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken reageert bijzonder streng.

Het is helemaal niet de bedoeling dat supporters naar het stadion afzakken. Er waren talrijke oproepen om thuis naar de wedstrijden te kijken. De Voetbalcel reageert dan ook fors.

"Het gebruik pyrotechnische voorwerpen kan absoluut niet door de beugel. Ook buiten het stadion vormt het gebruik van pyrotechnische voorwerpen een inbreuk op de Voetbalwet. Door hun onbetamelijk gedrag hebben de betrokken supporters de veiligheid en gezondheid van zichzelf en van anderen ernstig in gevaar gebracht. Vastgestelde inbreuken zullen derhalve met de nodige gestrengheid beteugeld worden."

"Tenslotte is het aanstootgevend dat bij één van de clubs deze gedragingen op feestgejuich van de spelers onthaald werden. Dit geeft aan de supporters het verkeerde signaal dat hun gedragingen toelaatbaar zouden zijn hetgeen absoluut niet het geval is. De betrokken voetbalclub en de spelers moeten nu hun verantwoordelijkheid opnemen teneinde dergelijk onbetamelijk gedrag van hun supporters naar de toekomst toe te vermijden."

Tags voetbal