Geert Molenberghs: "In dat geval moeten we een lockdown overwegen"

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews

De stijging van het aantal besmettingen met Covid-19 versnelt opnieuw de afgelopen dagen. In andere Europese landen worden opnieuw lokale lockdowns afgekondigd. Biostastisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KULeuven) vindt dat alles in het werk moet worden gesteld om een (lokale) lockdown te vermijden, maar op een bepaald moment zou dit zich opnieuw kunnen opdringen.

“Er zal toch wel een serieuze inspanning nodig zijn van iedereen, want als de besmettingen blijven toenemen zoals nu al in grote delen van het land, dan gaan er meer mensen in ziekenhuizen opgenomen worden en gaat de druk op het hospitaalsysteem toenemen.”

“Als de besmettingen zouden blijven stijgen, dan zullen we op een bepaald punt op sommige plaatsen of misschien zelfs overal een lockdown moeten overwegen. We zien dit ook al gebeuren in een aantal andere Europese landen. Natuurlijk hopen we hopen dat dit scenario kan vermeden worden", aldus Geert Molenberghs bij Redactie24.

"We moeten nu wel echt snel ingrijpen"

“Ik denk dat we nog wel een korte periode verwijderd zitten van een lockdown. Hoewel we momenteel zien dat de cijfers nog aan het versnellen zijn de laatste dagen. Ik denk dat we nu wel echt snel moeten ingrijpen.” 

“Er gaat namelijk een punt komen dat de huisartsen niet meer kunnen testen, dat de vele testen analyseren moeilijker wordt, dat het contacttracen niet meer volgt en dan weten we niet meer wat er gebeurt en gaat de verspreiding steeds aan een hoger tempo verdergaan.” 

Coronabarometer

“We hopen dat de coronabarometer er vrij snel komt en dat er duidelijk gecommuniceerd wordt waar we naartoe willen met de cijfers. We moeten duidelijk de curve naar beneden toe afbouwen, iets wat minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, ook al heeft gezegd. Als we daar snel aan beginnen kunnen we het nog de goede kant doen uitgaan.”