Krijgen gevangenen en asielzoekers voorrang bij vaccinatie?

door: BVDO
Vaccin
Afbeelding bron: pexels

Gevangenen en asielzoekers in centra zijn een specifieke bevolkingsgroep. Hier en daar gaan geruchten op dat zij voorrang zouden krijgen in de vaccinatiecampagne.

Vaccinatie in gevangenissen en asielcentra kan gemakkelijker gebeuren dan bij individuele burgers. “De collectiviteiten waar zorg geboden wordt, zoals de woonzorgcentra en instellingen voor personen met een handicap, krijgen sowieso voorrang in onze vaccinatiecampagne omdat de mensen in deze centra een hoger risico hebben om ziek te worden na een besmetting”, zegt Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie.

Gevangenissen en asielcentra vallen alvast niet onder de risicopatiënten. “Ondertussen zijn we ook gestart met de vaccinatie van de eerstelijnszorgverleners in de vaccinatiecentra. Vanaf maart zullen in die centra ook de 65-plussers - te beginnen bij de oudsten - en de risicopatiënten hun vaccin krijgen. Deze risicogroepen zijn ondertussen in kaart gebracht en het gaat in totaal om zo'n 3,5 miljoen mensen.”

Of gevangenen en asielzoekers voorrang krijgen bij de groep van de rest van de bevolking lijkt op dit moment niet duidelijk. “Pas als deze mensen met een hoger risico op ziekenhuisopname en sterfte door Covid-19 gevaccineerd zijn, zal de rest van de bevolking aan bod komen. In die fase zullen ook de collectiviteiten, zoals asielcentra en gevangenissen, aan de beurt komen. Al zijn we nog aan het bespreken wanneer dat precies zal zijn en hoe we dat gaan aanpakken. Omdat asielcentra over een eigen medische dienst beschikken, zal er wellicht in die centra zelf gevaccineerd worden, al hangt dat natuurlijk ook af van de types van vaccins die op dat moment beschikbaar zijn.”