“Lockdown is not done”: Lieven Annemans legt uit welke coronamaatregelen nu best worden genomen

door: WVDS
Lieven Annemans gezondheidseconoom
Afbeelding bron: Photonews

Steeds meer virologen pleiten voor een nieuwe lockdown. Dat heeft echter heel wat negatieve gevolgen, zo is gebleken na de eerste lockdown. Gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent) pleit er dan ook sterk voor om de gulden middenweg te bewandelen.

 

Annemans legt uit wat volgens hem fout is gelopen tijdens de voorbije maanden en hij legt ook concreet uit wat volgens hem de juiste aanpak is. “Er zijn natuurlijk tussenoplossingen mogelijk en de vraag die we vandaag moeten stellen is: Wat kunnen we doen om een volledige lockdown te vermijden?” 

“De strategie van de voorbije maanden was ten eerste niet altijd gebaseerd op de correcte cijfers, dat weet iedereen die bij de crisis betrokken is. Ten tweede heeft men heel sterk de nadruk gelegd op angstboodschappen en ten derde heeft men zich gebaseerd op maatregelen waarvan de doeltreffendheid weinig of niet is aangetoond.”

“Dat heeft geleid tot meer angst en dat zien we in de recente peilingen van Sciensano. Angst leidt tot een daling van uw immuniteit en is dus echt nadelig voor uw gezondheid”, legt de gezondheidseconoom uit in gesprek met Redactie24.

Vicieuze cirkel door onverschilligheid

“De maatregelen leiden ook tot een soort onverschilligheid bij mensen die zeggen dat ze het allemaal niet meer geloven en dat gevaarlijk. Zodra je die onverschilligheid creëert, gaan sommige mensen de basismaatregelen niet meer volgen, zoals afstand houden, en gaan ze zo extra besmettingen creëren. Zo geraak je in een vicieuze cirkel want daarna volgen opnieuw strengere maatregelen.”

“Ik wil al weken zeggen dat er krachtige maatregelen moeten worden genomen die geloofwaardig zijn, die de samenleving sparen en die toch effect hebben.”

“Ik zou een beleid voeren waar je geen boodschappen van paniek verspreidt, maar boodschappen die een perspectief bieden. Men kan bijvoorbeeld laten weten wat mensen allemaal opnieuw zullen mogen doen als ze evolueren naar een betere kleurcode.”

Lieven Annemans benoemt drie elementen waarop coronamaatregelen volgens hem moeten worden gebaseerd.

Kwetsbaren beschermen

“Essentieel om een lockdown te kunnen vermijden is de meest kwetsbare mensen beschermen. Houd fysiek afstand van hen want zij komen het vaakst in het ziekenhuis terecht.”

Lokale haarden stoppen

“Dit is geen epidemie van gans het land, maar het zijn verschillende kleine epidemieën. Neem dus geen algemene lockdown, maar doe aan micromanagement. Men weet waar de haarden zijn, zorg ervoor dat het vuur zich daar niet verder verspreidt en laat de rest van de samenleving wel op een min of meer normale manier verder gaan.”

Informatie op maat geven

“De maatregelen worden door bepaalde doelgroepen binnen de bevolking minder goed nageleefd. Zorg ervoor dat je niet alleen een algemene communicatie doet naar iedereen. We leven in een land met veel verschillende talen en culturen en dat is een rijkdom, maar je moet dan wel met al die mensen op de juiste manier communiceren en niet via algemene boodschappen.”

Coronamaatregelen

Annemans geeft ook zijn visie op de concrete invulling van maatregelen. “Je hebt mensen die zeggen dat ze er niets van geloven en je hebt mensen die willen terugkeren naar een extreme lockdown en enkel essentiële verplaatsingen toelaten. De juiste oplossing is de middenweg waarbij je erkent dat het virus zeer ernstig is en dat je waakzaam moet zijn over wat onze zorg aankan. Je pakt het virus dan aan met doeltreffende maatregelen die toch toelaten de maatschappij te laten draaien.”

“Dat wil zeggen dat scholen open blijven, dat alle sociale diensten en alle winkels open blijven, dat je in de gezondheidszorg enkel het niet noodzakelijke even uitstelt. Culturele,  sport- en andere evenementen kunnen nog perfect doorgaan volgens mij op basis van strikte afspraken, zoals maximaal één persoon per 10 vierkante meter.”