Open VLD-Parlementslid klaagt gebrek aan zorg aan: “Zoiets mag in Vlaanderen nooit meer voorkomen”

door: COS

In het Vlaams Parlement start vandaag de speciale coronacommissie over de situatie van mensen met een beperking. Volgens Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde van Open VLD is er onvoldoende aandacht voor hen geweest tijdens de eerste maanden van de coronacrisis.

Toen moesten verschillende voorzieningen de deuren sluiten. Daardoor moesten ouders opeens fulltime instaan voor de zorg van hun kind en konden ze geen beroep meer doen op gespecialiseerde zorg. “Zo’n schrijnende situaties mogen in het welvarende Vlaanderen niet meer voorkomen”, vindt de volksvertegenwoordiger.

Vande Reyde pleit daarom voor twee concrete maatregelen. Ten eerste moeten de wachtlijsten fundamenteel aangepakt worden. Dat kan enkel door organisatorische hervormingen zoals het beperken van administratieve uitgaven en meer middelen.

Ten tweede moet er een financieringsmethode komen voor kinderen met een beperking in de vorm van het zogenaamde Persoonsvolgend Budget. Daarbij krijgen ouders een voldoende groot zorgbudget waarmee ze zelf de zorg van hun kind kunnen kiezen en sneller kunnen schakelen naar persoonlijke zorg, als dat nodig is.