Van Gucht, Molenberghs en Van Ranst blikken terug op coronajaar 2020

door: WVDS
Van Gucht Van Ranst en Molenberghs
Afbeelding bron: Photonews

2020 gaat de geschiedenisboeken in het als jaar van het coronavirus. Experten stonden plots voor de grootste crisis in hun carrière en in de spotlights. Wij blikken met professoren Steven Van Gucht, Marc Van Ranst en Geert Molenberghs in 2 delen terug op 2020. Vandaag vragen we hen hoe ze 2020 hebben ervaren?

Steven Van Gucht: "Aanslag op mijn privéleven"

“Ik heb het afgelopen jaar ervaren als zwaar, boeiend en vermoeiend, maar ik heb heel weinig tijd gehad om er bij stil te staan", steekt Steven Van Gucht van wal. "Die trein bolt altijd maar door. Zo denk je ‘de kerstvakantie gaat misschien wat rustiger zijn en dan duikt er plots een nieuwe variant op’. In plaats van een rustige zondag hebben we een hele namiddag vergaderd omwille van de hele situatie in Engeland, want er moest heel snel een advies van ons komen."

“Niet dat ik me erover beklaag, want het is ook al een heel boeiende periode geweest. Over virussen wist ik natuurlijk al heel veel, maar ik heb ook veel opgestoken over bijvoorbeeld hoe de maatschappij werkt en draait.”

“Domeinen zoals de politiek en de pers lagen vroeger buiten mijn vakgebied. Zoals ook al de getroffen sectoren waarmee je in contact komt, waarover je ook een advies moet geven. Je leert enorm veel in een heel korte tijd, dus dat is zeer boeiend.”

“Het meest negatieve is natuurlijk de aanslag op mijn privéleven. Ik heb mijn familie en naasten heel zwaar verwaarloosd. Daar krijg ik het stilaan toch wel moeilijker mee. Het is natuurlijk voor iedereen heel zwaar om mee om te gaan en we hebben allemaal onze versie van moeilijkheden tijdens deze pandemie. Het echte rustpunt komt er voorlopig nog niet, maar ik doe mijn job erg graag.”

Geert Molenberghs: "Belangrijk voor beheer van de crisis in ons land"

“Corona heeft me 24 op 7 bezig gehouden. Zowel vanuit wetenschappelijk vlak als beleidsvlak. Er zijn ook bepaalde periodes geweest waarin ik deel heb uitgemaakt van een officieel beleidsadviesorgaan. Dat hoort er allemaal bij", zegt biostatisticus Geert Molenberghs.

“Het vraagt een behoorlijke investering van mijn tijd, maar niets om over te klagen als ik zie wat de impact is van corona op het leven van zoveel mensen. Als je een bijdrage kan leveren, moet je een bijdrage leveren, dat is een soort ouderwetse burgerplicht.”

“De hele collegiale sfeer die er is onder de experten, ieder met zijn eigen invalshoek, mening en specialisme, maakt het haalbaar voor iedereen die betrokken is. Het werk van de verschillende experten, op verschillende vlakken in vaak moeilijke omstandigheden, is zo belangrijk geweest voor het beheer van de crisis in dit land. Natuurlijk is niet alles perfect verlopen, maar het zijn ook dikwijls politiek moeilijke omstandigheden geweest.”

Marc Van Ranst: "Jaar zonder weekends"

“Dit is een jaar waar er hard gewerkt is, een jaar zonder weekends. Een heel grote intensiteit aan vergaderritme, maar dat geldt voor heel veel mensen. Ik denk daarbij aan bijvoorbeeld politici, de zorgsector. Ik heb de mensen in mijn labo vorig weekend opgeroepen om verder te werken om de nieuwe variant verder te onderzoeken.”