Heel veel mensen hebben momenteel schade in hun tuin: Zo pak je een zompige tuin aan

door: WVDS
tuin, tuinmeubelen, terras
Afbeelding bron: Pixabay

Eindelijk voelen we een straaltje zon, maar de overvloedige regen van de voorbije maanden heeft heel wat tuinen geheel of gedeeltelijk zompig gemaakt. En dat kan leiden tot problemen.

Al dat overtollige water kan leiden tot schade aan uw tuinplanten en het algemene landschap. Er zijn echter verschillende manieren waarop u dit probleem kunt aanpakken.

Gevolgen van overmatige regen voor uw tuin

Overmatige regen kan leiden tot bodemerosie, wateroverlast en het verdrinken van uw planten. Dit komt doordat een teveel aan water de bodem kan verzadigen, waardoor plantenwortels niet de benodigde zuurstof krijgen. Het kan ook bijdragen aan de groei van bepaalde ziekten en plagen die schadelijk zijn voor uw tuin.

Wanneer u dit jaar merkt dat bepaalde stukken in uw tuin effectief zompig zijn geworden, kunt u nu al nadenken over mogelijke werkzaamheden die u in uw tuin kunt verrichten om in de toekomst het overtollige water op die plaats te vermijden of juist uw tuin aan te passen aan de vochtige bodem.

Enkele methoden om wateroverlast in uw tuin tegen te gaan

Plantenkeuze: Planten hebben verschillende waterbehoeften. Door het kiezen van planten die hoge waterbehoeften hebben, kunt u overtollig water in uw tuin verminderen. Moerasplanten groeien van nature in drassige gebieden, die een hoge waterstand hebben. Voorbeelden van moerasplanten zijn lisdoddes, gele is en riet.

Voor bomen en struiken komen onder meer volgende soorten goed weg met water: wilgen, cypres, rode esdoorn, elzen, sneeuwbalstruik of het sterk geurende kamperfoelie.

U kunt de afwatering van uw tuin verbeteren door organisch materiaal zoals compost of mest toe te voegen aan de grond. Dit zal helpen om de ophoping van water en de bodemstructuur te verbeteren.

Voor extreme gevallen van wateroverlast kan het installeren van een drainagesysteem of het graven van greppels helpen om het overtollige water weg te voeren van uw tuin.

Het creëren van hoogteverschillen in uw tuin kan ook helpen om water weg te leiden van kwetsbare gebieden.

Overweeg het installeren van een regenton om overtollig regenwater op te vangen. Het water dat u verzamelt, kunt u dan gebruiken om op drogere dagen uw tuin te besproeien.

Uw tuin beschermen tegen overmatige regenval vergt wat voorbereiding, maar met de juiste planning en inspanning kunt u ervoor zorgen dat uw tuin gezond en mooi blijft, ongeacht het weer.

Vergeet niet, water is noodzakelijk voor het welzijn van uw tuin, maar te veel kan net zo schadelijk zijn als te weinig. Het is altijd het beste om te streven naar een evenwicht tussen te veel en te weinig wanneer het gaat om water in uw tuin.

Tags