Advocate van leerlinge die nu toch een hoofddoek mag dragen doet opvallende oproep: "Iedere leerling moet dit doen"

bron: ROB -TV
door: PMN
De Leuvense rechtbank oordeelde gisteren dat een leering van het GO! atheneum haar hoofddoek mag ophouden op school. Nochtans stond in de reglementen dat dit verboden was.

De leerlinge trok begin 2018 naar de rechtbank omdat ze haar hoofddoek niet mocht aanhouden op school. In het schoolreglement stond het volgende: 'Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het jn onze school niet toegelaten levensbeschouwelijke kentekens te dragen.'

Maar de rechter beslist er nu anders over. In het GO-atheneum mag de leerlinge nu een hoofddoek dragen. Volgens de rechter is het reglement in strijd met het recht op vrijheid van godsdienst. "Een hoofddoek dragen is een deel van de vrijheid van godsdienst", legt Evelyne Maes uit bij ROB-TV. Zij is de advocaat van de leerlinge.

"Je kan zo'n beperking alleen maar opleggen om de openbare orde te handhaven of om de vrijheid van anderen te bewaren. Dat was in dit geval niet zo, oordeelde de rechter."

De advcoate doet ook nog een opvallende oproep. Ze vindt dat vonnis ook een signaal is naar andere scholen. "Zolang geen andere leerlingen de reglementen in andere scholen aanklaagt, blijven die reglementen gelden. Ieder leerling moet apart naar de rechter gaan om het schoolreglement aan te klagen."