Ex-minister Koen Van den Heuvel (CD&V) wil dit doordrukken: “In dat geval moeten nieuwelingen alle kansen krijgen bij ons”

bron: Radio 1
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
In december zijn er nieuwe voorzittersverkiezingen bij CD&V. Ex-minister Koen Van den Heuvel benadrukt dat hij geen kandidaat is.

Koen Van den Heuvel wil dat CD&V het roer omgooit. 

“CD&V moet absoluut een offensieve stijl aannemen. Dat was de voorbije jaren niet. Op 14 oktober behaalden we wel een mooi resultaat door de lokale burgemeester die een ambitieus project in de markt te zetten. Dat hebben we te weinig gedaan op federaal een Vlaams niveau. We moeten van stijl veranderen”, zegt Van den Heuvel bij Radio 1.

“Op gebied van migratie moet het anders. We moeten streng zijn voor nieuwkomers. Die moeten absoluut Nederlands kennen want ze moeten met hun buren kunnen praten. Er moet een heel heldere boodschap komen van rechten en plichten. Die nieuwkomers moeten zich schikken naar onze normen en waarden. Maar eens ze dat gedaan hebben, moeten ze wel alle kansen krijgen.”

Een ander thema is klimaat. “Ook daar moeten we een heldere boodschap geven dat we geloven in innovatie. Ook in onze omgeving moeten we een gedragsverandering ondergaan. Ik ben absoluut geen kandidaat-voorzitter. Laat dat nu maar over aan jonge mensen”, besluit Van den Heuvel.