Meer Vlamingen moeten aan het werk: Jongeren zonder diploma, vrouwen met migratieachtergrond en mensen met gezondheidsproblemen

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
De Vlaamse regering wil meer mensen aan het werk krijgen. Daarvoor zal men vooral inzetten op jongeren zonder diploma en vrouwen met migratieachtergrond.

De Vlaamse regering wil in totaal maar liefst 120.000 extra personen aan het werk krijgen. Op dit moment is zowat 75% van de Vlamingen op arbeidsleeftijd aan het werk, maar deze werkzaamheidsgraad moet stijgen tot 80%.

Om zoveel tienduizenden extra Vlamingen aan het werk te krijgen, zal men zich vooral richten op doelgroepen die nu vaak niet werken. Het gaat dan om personen die kampen met gezondheidsproblemen, jongeren die geen diploma behaalden en vrouwen met een migratieachtergrond.

Jongeren kunnen niet ongeschoold en ongemotiveerd blijven

"Jongeren die geen diploma secundair onderwijs behaalden en die ook niet zijn ingeschreven bij de VDAB moeten we één op één gaan begeleiden om hen aan een job te helpen of opnieuw te laten studeren. Het kan niet zijn dat jongeren die nog een hele arbeidscarrière voor zich hebben ongeschoold en ongemotiveerd blijven", vertelt minister Hilde Crevits bij Radio1.