N-VA boos: "Wel meer geld voor opvang asielzoekers, maar minder geld voor terugkeer van illegale migranten"

door: MRO
Afbeelding bron: TV-Oost
Terwijl Fedasil flink meer budget krijgt om de opvang van asielzoekers te organiseren, wordt er steeds minder geld vrijgemaakt voor de terugkeer van illegale immigranten. Dit tot groot ongenoegen van N-VA-Kamerleden Sander Loones en Theo Francken.

"Hoewel de nood aan terugkeer van illegale migranten nooit hoger was, wordt er bespaard op terugkeer, onbegrijpelijk. De restregering roomt 810.000 euro af van het budget voor terugkeer, een beslissing die bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) op ongeloof en frustratie wordt onthaald", klinkt het bij Sander Loones (N-VA).

"Daarenboven blijken de extra 3 miljoen euro die wij hadden gevraagd voor de versterking van de Dienst Lang Verblijf op DVZ niet toegekend te zijn. Die extra sommen waren ons nochtans beloofd door begrotingsminister Clarinval. Dat geld is broodnodig, onder meer om te verhinderen dat visa gezinshereniging worden toegekend zonder onderzoek. Deze restregering laat haar administratie in de steek en daarmee ook de burger."

N-VA zal amendementen indienen 

N-VA zal actie ondernemen. "De N-VA zal woensdag amendementen indienen voor minder geld voor asielopvang, meer voor terugkeer van illegalen en voor een correcte behandeling van verblijfsaanvragen door de administratie. Stop de chaos", zeggen Kamerleden Francken en Loones.