Vlaams Belang haalt fors uit naar migratiebeleid van Maggie De Block: “Ze weet maar al te goed dat asielzoekers dat niet gaan naleven”

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Het Vlaams Belang is niet te spreken over Maggie De Block (Open VLD). De partij hekelt haar asielbeleid.

Het Vlaams Belang meldt dat minister van Asiel en Migratie Maggie De Block zo’n driehonderdtal asielzoekers weer heeft vrijgelaten. Ze zou dat gedaan hebben naar aanleiding van de coronacrisis.
De illegalen werden vastgehouden in gesloten opvangcentra in afwachting van hun uitzetting. Maar door het gebrek aan ‘social distancing’ werden 297 personen worden vrijgelaten. 

Het Vlaams Belang is totaal niet te spreken over die beslissing. “Deze aanhoudende strategie van illegalen vrijlaten is geen beleid maar onmacht”, zegt Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). “Eerder in maart lieten De Block en DVZ al een 300-tal illegalen vrij. Ze werden daarnaast nog eens overgebracht naar Brussel. “Bovendien is het ook een omgekeerde logica.” 

"Doekje voor het bloeden"
“In gesloten centra kan je isolatie afdwingen, terwijl deze groepjes illegalen vrijlaten net de beste garantie is op overtreding van de samenscholingsregels. Dat zagen we reeds in Brussel. Dat de illegalen wel ‘een bevel om het grondgebied te verlaten’ kregen, is een doekje voor het bloeden. En wat erger is: De Block weet dat ook. Die ‘bevelen’ worden niet nageleefd en dat is breed gedocumenteerd.”
 
Concreet eist het Vlaams Belang van de federale overheid dat zij haar verantwoordelijkheid neemt “in plaats van de problemen uit de weg te gaan zoals met deze vrijlatingen”, zegt ook Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). 

De partij vindt verder dat deze periode net een ideaal moment is om extra inspanningen te leveren rond het opsluiten van illegalen in afwachting van hun uitzetting. “Dit omdat de grenzen streng worden gecontroleerd en er verondersteld kan worden dat er weinig nieuwe illegale migranten het land binnen komen”. 

Tot slot vraagt de partij dat het samenscholingsverbod streng wordt opgevolgd in Brussel, waar groepjes illegale transmigranten blijven samenscholen.