Groen lanceert voorstel: "Hoger inkomen voor mensen in tijdelijke werkloosheid"

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Groen wil dat de meer dan 1.000.000 werknemers die in tijdelijke werkloosheid zitten netto meer overhouden. Daarvoor heeft de partij een voorstel klaar.

In plaats van al te kijken naar de zomer of het najaar, focussen we beter op wat nog kan in de lente. Dat is het gezamenlijk pleidooi van Ecolo-Groen-fractieleiders Kristof Calvo en Georges Gilkinet. De groenen hebben de voorbije week een reeks wetsvoorstellen en resoluties klaar gemaakt, waar het parlement zich op korte termijn over kan en zal buigen.

Meer dan 1 miljoen werknemers in tijdelijke werkloosheid willen we meer netto laten overhouden. Dit kan door de bedrijfsvoorheffing tijdelijk te verlagen van 26,75 naar 16,75 procent. 

"Op die manier zorgen we snel voor een hoger inkomen voor mensen in tijdelijke werkloosheid. En dat is vooral goed voor de laagste lonen want van hun lonen wordt er gemiddeld te veel afgehouden. In plaats van dat ze het binnen 2 jaar terugbetaald krijgen. Dit is dus budgetneutraal voor de overheid", verduidelijkt Kristof Calvo.