Krijgen we nieuwe belastingen om coronaredenen? Jan Jambon is duidelijk

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Vlaams minister-president Jan Jambon wil geen nieuwe belastingen heffen omwille van de coronacrisis. Dat heeft hij verteld in gesprek met ATV.

"De maatregelen die we tot nu toe genomen hebben kosten inderdaad veel geld. We hebben een begrotingscontrole gedaan en we zitten nu al aan min 4 miljard euro."

"Dit situeert zich op 2020, op één jaar. Dit zijn meestal eenmalige maatregelen. Dat gaat onze schuld omhoog drijven, zoals in de ganse wereld. We zullen over de lange termijn die verhoogde schuld moeten terugbetalen, maar dat zal in de begrotingscijfers opgenomen worden. Ik zie dat eerder als een verschuiving van middelen binnen de begroting."

Volgens Jan Jambon zullen er geen nieuwe belastingen komen omwille van corona. De schulden zullen op langere termijn afbetaald moeten worden en mogelijk moet er bespaard worden of investeringen gespreid.

"Ik ben absoluut niet bereid om coronaredenen de belastingdruk nog verder te verhogen. We gaan besparen of investeringen in de tijd wat spreiden. De afbetaling van de put die we nu maken kunnen we ook spreiden", aldus Jambon bij ATV.