"Maak corona-ouderschapsverlof ook mogelijk voor Vlaamse en lokale ambtenaren"

door: MRO
Afbeelding bron: Pixabay
CD&V wil dat de uitbreiding van het ouderschapsverlof, zoals dat zaterdag op voorstel van federaal minister Muylle (CD&V) werd goedgekeurd voor alle werknemers, ook mogelijk wordt voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid en van de lokale besturen. Deze vallen immers niet onder de federale maar wel onder de Vlaamse bevoegdheid. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers legt dit voorstel dinsdag op tafel tijdens de commissie Binnenland van het Vlaams Parlement.

Het voorbije weekend besliste de federale regering op voorstel van minister Nathalie Muylle (CD&V) om een bijzondere vorm van ouderschapsverlof in te voeren, op te nemen in mei en juni van dit jaar.  Het ouderschapsverlof is mogelijk voor ouders met kinderen jonger dan 12 jaar en voor ouders van kinderen met een handicap. Er komt ook een bijkomende tegemoetkoming.

Met deze bijzondere vorm van ouderschapsverlof wil men voor  ouders de combinatie van (thuis)werk met jonge kinderen tijdens de coronamaatregelen gemakkelijker maken. Eerder pleitte onder meer de Gezinsbond al voor een bijkomend verlofstelsel omwille van de coronamaatregelen. De beslissing van de federale regering wordt nu nog voorgelegd aan de Raad van State.

Nog niet voor Vlaamse ambtenaren en lokale besturen

“Naast de werknemers waarvoor de federale regering bevoegd is, worden ook de personeelsleden van de Vlaamse overheidsdiensten en de personeelsleden van de lokale besturen met jonge kinderen met gelijkaardige problemen geconfronteerd", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. 

“Ook voor hen zou bijkomend ouderschapsverlof een mogelijkheid zijn om in deze periode het evenwicht te bewaren tussen werk en gezin. Voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid en de lokale besturen is minister Somers aan zet”, aldus Schryvers. Het parlementslid aarzelde dan ook niet en zal het thema aankaarten tijdens de vergadering van de commissie binnenland van dinsdag 5 mei.

Pleegzorgers

Ook voor pleegzorgers maakt minister Muylle het mogelijk gebruik te maken van deze bijkomende vorm van ouderschapsverlof. “Het is dan ook niet meer dan logisch dat dezelfde regeling ook geldt voor wie werkt voor de Vlaamse overheid of een lokaal bestuur en en pleegzorg opneemt voor een jong kind. Zij worden immers met exact dezelfde problemen geconfronteerd", verduidelijkt Schryvers.

"Door de tijdelijke uitbreiding van het ouderschapsverlof wil de federale regering tegemoetkomen aan de vraag van heel wat ouders en pleegzorgers. Het spreekt voor zich dat deze mogelijkheid dan ook moet openstaan voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid en de lokale besturen.”