Onderzoek bewijst: Zware inkomensverliezen door coronacrisis voor bepaalde gezinnen

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Omwille van de coronacrisis hebben bepaalde gezinnen, met name die bestaande uit zelfstandigen, tijdelijk werklozen of jobstudenten, belangrijke inkomensverliezen geleden.

Dit verlies is groter voor de lagere inkomens. Dat blijkt uit een grootschalige online enquête die door de Nationale Bank van België (NBB) werd gehouden tussen 7 en 24 mei, in samenwerking met Microsoft Innovation Center.

Uit de antwoorden op deze enquête blijkt onmiddellijk dat de gezinnen waar de respondent een zelfstandige, een tijdelijk werkloze of een jobstudent is, gemiddeld beschouwd zware inkomensverliezen lijden (meer dan 30 %) als gevolg van de COVID-19-pandemie.

De puntschatting voor deze verliezen moet omzichtig worden geïnterpreteerd. De mogelijke antwoorden op die vraag van de enquête bestonden namelijk uit klassen, zoals ‘geen verlies’, ‘minder dan 10 %’, ‘tussen 10 % en 30 %’, ‘tussen 30 % en 50 %’ en ‘meer dan 50 %’. De gemiddelde verliezen, die hier worden geraamd aan de hand van de gemiddelde waarde van die klassen en gewogen worden in verhouding tot het aantal antwoorden, kunnen dus een bepaalde foutenmarge vertonen.