Sciensano komt met een nieuwe manier om de coronacijfers bekend te maken

door: BVDO
Afbeelding bron: Photonews
Door de afname van de verspreiding van het virus de laatste weken, evolueert ook de rapportering van Sciensano mee.

De focus zal vanaf nu liggen op de evolutie van de trends, en niet langer op de dagcijfers, zoals tot nu toe het geval was, zegt Sciensano in een mededeling. Dat laat toe om de evolutie van de epidemie beter te objectiveren, los van kleine schommelingen in de dagcijfers. Deze evolutie zal u kunnen volgen aan de hand van 7-daagse daggemiddeldes en de vergelijking met de situatie één week eerder.

Er zullen nog steeds dagcijfers beschikbaar zijn van het aantal nieuwe infecties, ziekenhuisopnames en overlijdens, maar onder een iets andere vorm dan u tot nu toe van ons gewoon bent. Ze zullen uitgedrukt worden in functie van de datum dat ze plaatsvonden, en niet langer in functie van de datum dat ze gerapporteerd werden aan Sciensano. Deze cijfers zijn online te raadplegen via het COVID-19 dashboard van Sciensano.

Het gaat om nieuwe infecties (per datum van staalname, dus niet meer per datum van rapportering aan Sciensano), de ziekenhuisopnames en –ontslagen (per datum van opname of ontslag) en de overlijdens (per datum van overlijden, dus niet meer per datum van rapportering aan Sciensano).

De bijhorende open datasets kunnen gedownload worden van de website. Het dashboard en de datasets worden dagelijks bijgewerkt om 11u30. De cijfers van de nieuwe infecties worden ook in het weekend bijgewerkt. Die van de ziekenhuisopnames en overlijdens, beide langere termijnindicatoren, enkel op weekdagen.

Bezoek deze website voor de cijfers.

Tags sciensano