"Staken verbieden op weekdagen? Dan gaan we terug naar de tijden van voor Daens"

door: STS
Afbeelding bron: Photonews
Open Vld-politica Kathleen Verhelst pleitte er in De Krant van West-Vlaanderen voor om werknemers te verbieden om op werkdagen te staken. Dat moet volgens haar maar op zaterdagen gebeuren.

In een poll op onze Facebook-pagina vroegen we: "Ben jij akkoord met het voorstel om stakingen niet te laten doorgaan op weekdagen?" Daarop antwoordde 47% 'Ja, niet op weekdagen', terwijl 53% nee stemde en dus vindt dat er ook op weekdagen gestaakt moet kunnen worden.

"Door staken te gaan verbieden gaan we nu echt terug naar de tijden van voor Daens", stelt een lezer. Anderen maken zich zorgen dat door stakingen sommige bedrijven België de rug zouden kunnen toekeren.